Блог

Весела Петрова-за професията логопед

Здравей, Веси! Представи ни се-в професионален и личен план?Здравейте! Казвам се Весела Петрова. Практикуващ логопед съм от 2007-ма година, вече 15 години. В личен план съм семейна също от 15 години, имам дъщеря на 12 и син на 7 години. Разкажи ни накратко за логопедичната терапия?Логопедичната терапия е насочена към всеки, който има затруднения с …

Весела Петрова-за професията логопед Read More »

Артикулационна гимнастика

Артикулационната гимнастика е важна част от логопедичната терапия. Артикулационните упражнения са по-интензивни и с по-голяма продължителност при по-тежки смущения в артикулационния праксис. В тези случаи се изпълнява цялостен комплекс от разнообразни движения. За по-леките нарушения е достатъчно изпълнението само на няколко от тези упражнения. Всяко движение се изпълнява неколкократно, като броят на упражненията намалява с …

Артикулационна гимнастика Read More »

ДИЗАРТРИЯ

В основата на това нарушение, наричано още дизартрия на развитието, са детските церебрални парализи (ДЦП), които са разнородни в зависимост от локализацията и тежестта на увредата и обуславят разнородна клинична картина на детска дизартрия с различна степен на изразеност на симптомите, даваща основание да се определя като смесена.При детската семесена дизартрия са тежко засегнати артикулацията, …

ДИЗАРТРИЯ Read More »

Заекване

Заекването е най-обсъжданото комуникативно нарушение. Идентефицирането му представлява лесно решим въпрос предвид специфичната му симптоматика: заекването се харахтеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест: най-чести са спазмите на артикулационните мускули, но може да има и такива на фонаторната и дихателната мускулатура; вследствие на спазмите речта е …

Заекване Read More »

РЕЧЕВО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО от 1 месец до 4 години

Едни и същи езикови или говорни прояви могат да бъдат както естествени, присъщи за нормалното ранно детско развитие, така и, в по-късна възраст, да са израз на нарушено развитие. Ето защо е необходимо да се познават възрастовите норми за речево развитие.Показателите за довербалното и вербалното развитие на речта са:1 месец Реакция на средоточаване при речево …

РЕЧЕВО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО от 1 месец до 4 години Read More »

Сензорно-интегративна дисфункция

При определени поражения на мозъка той проявява неспособност да обадинява и интегрира информацията получена от сензорните системи. Те осигуряват усещанията, идващи от слуха, зрението, обонянието, вкуса, допира, болката, температурата, позата и движението на тялото. Мозъкът създава обща картина на получаваната от различните сетива информация, която се свързва с вече наличната информация – с паметта и …

Сензорно-интегративна дисфункция Read More »

Аутизъм – общ поглед

При аутизма е нарушена както лингвистичната, така и паралингвистичната комуникация. Разстроена е преимуществено езиковата прагматика. При невербалния аутизъм страдат всички компоненти на устния език: детето не говори, не участва в каквато и да било комуникация, отсъстват контактът с очи, усмивката, желанието за допир до друго същество, дори вик от болка.При вербалния аутизъм има говор, но …

Аутизъм – общ поглед Read More »

Нарушения в развитието на писмения език

Когато говорим за нарушения в развитието на писмения език, можем да кажем, че са създадени няколко типологизационни схеми, базирани на руската афазиология, в които дислексията и дисграфията се описват в многобройни обособени форми и се обясняват от локализацията – артикулаторно-акустична, оптико-пространствена, сензорно-слухова, двигателно-зрителна, тактилна и др. За дислексия/дисграфия при деца със сигурност може да се …

Нарушения в развитието на писмения език Read More »

ПСИХОМОТОРНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО (1 месец – 6 години)

Основни показатели на психомоторното развитие прз ранното детство на О. Брюне и И. Лезин. 1 – ви месец1. Стиска пръста, който вмъкват в ръката му.2. Издава малки, гърлени звуци.3. Престава да плаче, когато се приближават към него или му говорят.4. Прави движения, наподобяващи смучене преди кърмене. 2 – ри месец1. Обръща се от страна на …

ПСИХОМОТОРНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО (1 месец – 6 години) Read More »

Афазия

Афазията представлява езиково нарушение – загуба или увреждане на способността да се възпроизвежда език и/или да се разбира чужда реч. Причинява се от специфично мозъчно увеждане, най-често в езиковите центрове на мозъка (зона на Брока и зона на Вернике), които са локализирани в лявото мозъчно полукълбо, макар че съществуват твърдения, според които при малка част от хората част от езиковите функции се осъществяват и от дясната полусфера. Увреждането на тези езикови структури може …

Афазия Read More »