нелинопловдив

Артикулационна гимнастика

Артикулационната гимнастика е важна част от логопедичната терапия. Артикулационните упражнения са по-интензивни и с по-голяма продължителност при по-тежки смущения в артикулационния праксис. В тези случаи се изпълнява цялостен комплекс от разнообразни движения. За по-леките нарушения е достатъчно изпълнението само на няколко от тези упражнения. Всяко движение се изпълнява неколкократно, като броят на упражненията намалява с …

Артикулационна гимнастика Read More »

ДИЗАРТРИЯ

В основата на това нарушение, наричано още дизартрия на развитието, са детските церебрални парализи (ДЦП), които са разнородни в зависимост от локализацията и тежестта на увредата и обуславят разнородна клинична картина на детска дизартрия с различна степен на изразеност на симптомите, даваща основание да се определя като смесена.При детската семесена дизартрия са тежко засегнати артикулацията, …

ДИЗАРТРИЯ Read More »