логопедвпловдив

ДИЗАРТРИЯ

В основата на това нарушение, наричано още дизартрия на развитието, са детските церебрални парализи (ДЦП), които са разнородни в зависимост от локализацията и тежестта на увредата и обуславят разнородна клинична картина на детска дизартрия с различна степен на изразеност на симптомите, даваща основание да се определя като смесена.При детската семесена дизартрия са тежко засегнати артикулацията, …

ДИЗАРТРИЯ Read More »

Заекване

Заекването е най-обсъжданото комуникативно нарушение. Идентефицирането му представлява лесно решим въпрос предвид специфичната му симптоматика: заекването се харахтеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест: най-чести са спазмите на артикулационните мускули, но може да има и такива на фонаторната и дихателната мускулатура; вследствие на спазмите речта е …

Заекване Read More »