Сензорно-интегративна дисфункция

D9D54123-C299-4AD6-BD24-5B3DF962A586

При определени поражения на мозъка той проявява неспособност да обадинява и интегрира информацията получена от сензорните системи. Те осигуряват усещанията, идващи от слуха, зрението, обонянието, вкуса, допира, болката, температурата, позата и движението на тялото. Мозъкът създава обща картина на получаваната от различните сетива информация, която се свързва с вече наличната информация – с паметта и знанията, съхранявани в мозъка. Благодарение на това произвеждаме смислен отговор и реагираме адекватно на околната среда. В норма интеграцията на стимулите се извършва автоматично, в потока на обичайните дейности. Развитието й започва още преди раждането, а пикът на формирането й е през ранните години на пубертета. Когато този процес се опира на некачествена сензорна информация от една или повече модалности и/или некачествени връзки между тях, кората на главния мозък не е в състояние да обхване и подреди непрекъснато постъпващите потоци от сензорни стимули.

Симптомите на сензорно- интергративна дисфункция са:

 • трудности в ученето, забавяне в овладяването на академичните умения;
 • затруднения в осъществяването на преход от една ситуация към друга;
 • склонност към бързо разконцентриране на вниманието;
 • ниво на енергичност, което е необичайно високо или ниско;
 • социални и/или емоционални проблеми;
 • трудно заучаване на нови движения;
 • забавено развитие на речта, езика, моторните умения;
 • физическа непохватност или очевидна невнимателност;
 • импулсивност и липса на самоконтрол;
 • неспособност за отпускане или успокояване;
 • слаба аз-представа и слабо развит усет за тялото.

Сензорната дезинтеграция води до патологични поведенчески модели от три типа:
Деца, избягващи сензорни стимули
Тяхната нервна система възприема прекалено интензивно дразнителите и те се чувстват сякаш постоянно „бомбандирани“ от информация. Ето защо често имат отбягващ или борбен отговор на стимулите – състояние на сензорна защита. Такива деца се опитват да избягват ил да на намалят усещанията, не обичат да бъдат докосвани, имат предпочитания към определени материи на дрехи.

 • да отговарят на докосване с агресия или отдръпване;
 • да се страхуват от движение или височини, да им става лошо от това;
 • да са много внимателни или да нямат желание да рискуват да пробват нови неща;
 • да се чувстват дискомфортно в шумна или претоварена обстановка;
 • да са придричиви към храна и/или да са свръхчувствителни към миризмите на храната.

Деца, търсещи сензорни стимули
Нервната система на тези деца не винаги разпознава сензорната информация, която достига до мозъка. В резултат на това те се нуждаят от сензорна стимулация. Децата търсят непрестанна стимулация, по-интензивен или сензорен опит, т.е. показват сензорна хипореактивност. Поведението им се характеризира с:

 • хиперактивност;
 • липса на реакция при докосване, на болка или грубо опипване на околните, което може да се възприема като агресивно поведение;
 • участие в опасни дейности;
 • предпочитания към прекалено силни звукове.

Деца с проблеми в моторните умения
Децата от тази категория имат проблеми в планирането и извършването на действия. Основно срещат трудности с формирането на цел или идея, или при развитието на нови моторни умения. Често тези деца са тромави и непохватни. Те могат да имат:

 • лоша фина моторика (писане);
 • лоша обща моторика (ритане, хвърляне на топка);
 • трудности с имитацията на движения;
 • трудности с балансирането, координирането на движенията и билатералната координация;
 • предпочитания към познати дейности или игри (например подреждане на играчките);
 • предпочитания към спокойни игри и дейности (гледане на телевизия, четене на книги, игри на компютър)

Наличието на сензорно-интергративна дисфункция е отдавна добре познато при дислексия, аутизъм, ХАДВ, синдром на чупливата Х-хромозома и др. С нея обаче не бива да се правят опити за изчерпателно етиологично обяснение на всички нарушения на развитието. Те се отличават със сложни комплекси от симптоми, като интерсензорният дефицит е само един от тях.

Автор: Весела Петрова – логопед

Източник: Ценова Ц., „Практическо ръководство по логоритмична терапия“, София 2017


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest