Заекване

Заекването е най-обсъжданото комуникативно нарушение. Идентефицирането му представлява лесно решим въпрос предвид специфичната му симптоматика: заекването се харахтеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест: най-чести са спазмите на артикулационните мускули, но може да има и такива на фонаторната и дихателната мускулатура; вследствие на спазмите речта е …

Заекване Read More »