ДИЗАРТРИЯ

В основата на това нарушение, наричано още дизартрия на развитието, са детските церебрални парализи (ДЦП), които са разнородни в зависимост от локализацията и тежестта на увредата и обуславят разнородна клинична картина на детска дизартрия с различна степен на изразеност на симптомите, даваща основание да се определя като смесена.При детската семесена дизартрия са тежко засегнати артикулацията, …

ДИЗАРТРИЯ Read More »