Артикулационна гимнастика

Артикулационната гимнастика е важна част от логопедичната терапия. Артикулационните упражнения са по-интензивни и с по-голяма продължителност при по-тежки смущения в артикулационния праксис. В тези случаи се изпълнява цялостен комплекс от разнообразни движения. За по-леките нарушения е достатъчно изпълнението само на няколко от тези упражнения. Всяко движение се изпълнява неколкократно, като броят на упражненията намалява с …

Артикулационна гимнастика Read More »