Цени

Консултации и диагностика

Логопедична терапия

Психотерапия

Специален педагог

Полудневна група "Нелино" /логопедична занималня за ранно детско развитие/

Занималня "Нелино" I-IV клас

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.09.2022 г.

Свържете се с нас