Специален Педагог

Психолог

Индивидуални и групови занимания със специалне педагог при:

Обучителни трудности;

Дислексия, дисграфия, дискалкулия;

Интелектуални затруднения;

Моторни и сензорни затруднения;

Специални образователни потребности;

Помощ за подготовката на домашните работи и учебния материал при деца с/без проблеми в развитието.

Свържете се с нас