За нас

Нашата мисия е заедно да извървим пътя към правилната комуникация!

Логопедичен център „Нелино“ е частен терапевтичен и образователен център.
Извършваме диагностика, консултации и терапия при късно или трудно проговаряне, изоставане в психомоторното развитие, нарушения в артикулацията, езика, плавността на речта при деца и възрастни, проблеми при писане и четене, двигателни проблеми, психологическо консултиране и др.
Центърът работи с различни методи, допълващи и подпомагащи логопедичната терапия.

екип

Запознайте се с нашите терапевти:

Кунка Мусова

логопед, специален педагог, Монтесори терапевт

Ралица Милева

логопед, монтесори терапевт

„Здравейте, казвам се Ралица Милева, но съм позната на всички деца и родители в кабинета като Рали. Завършила съм специалност „Логопедия“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ град Благоевград. Дипломиран Монтесори – терапевт за деца 0 до 6 годишна възраст и деца със СОП.
За мен да помагам на малки и големи е призвание и удоволствие, в което влагам търпение и много любов. Не бих заменила работата си за друга – вярвам в потенциала и успеха на всяко дете.
В Центровете водя индивидуални терапевтични сесии и сутрешната терапевтична група.“

Цвета Хаджийска

логопед

Фанка Арабаджиева

психолог

Весела Петрова

управител, логопед, монтесори терапевт 

„Здравейте, казвам се Весела Петрова (или Веси, както ме познават всички деца и родители), основател, управител и главен терапевт на ЛЦ“Нелино“. Бакалавър по „Специална педагогика“ и Магистър „Комуникативни нарушения на развитието“ към ПУ“Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. Преминала съм редица обучения и специализации за повишаване на квалификацията.  Дипломиран Монтесори – терапевт. Имам изявени интереси в областта на ранното детско развитие и над 15-годишен опит в работата с лица с езиково – говорни и поведенчески разстройства, както и с деца и ученици със специални образователни потребности.
Преди повече 11 години създадох ЛЦ „Нелино“, където водеща за мен е работата в екип с родителите, за да преодоляваме заедно езиково – говорните и комуникативни нарушения, а през 2021 година врати отвори и Логопедичен център „Нелино 2“.
В Центровете отговарям за индивидуалната логопедична терапия и диагностика на децата, посещаващи кабинетите. Водещ съм и на сутрешната ни терапевтична група.

Милена Далаберова

логопед, специален педагог

„Здравейте, казавам се Милена Далаберова. Завършила съм „Специална педагогика“, професионална квалификация – специален педагог и логопед и Магистър „Езиково и литературно развитие в ПУВ и НУВ“ към ПУ“Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. Преминала съм редица обучения развитие и повишаване на квалификацията ми. Заложила съм и доста обучения със социална насоченост, именно защото смятам, че трябва да се работи доста за постигане на социална справедливост, за повишаване на качеството на живот и за развитието на пълния потенциал на всеки индивид, група и общност в обществото, като това трябва да започне именно в ранна детска възраст.
Като логопед работя вече повече от 10 години. За мен работата с деца е призвание. Обичам да общувам с тях, да споделят с мен, да виждам тяхното развитие, тяхната промяна. Децата са пластелин в нашите ръце, а ние, заедно със семействата им моделираме тяхната личност!“

Свържете се с нас