КОГА ДА ПОТЪРСИМ ЛОГОПЕД?

23517554_1731799063559914_2896857313473145232_n

ПРИ ДЕЦА:
Когато забелязвате, че детето Ви изговаря неправилно някои звукове или цели звукови групи. Тогава речта му е неправилна, неразбираема, а в училищна възраст може да се отрази и на усвояването на писането.
Когато детето Ви не проговаря като своите връстници или е проговорило твърде късно – след третата година. Много семейства игнорират важността на началото на проговарянето и се доверяват на думите „Ще се оправи като порасне.” А всъщност, езиковото развитие има своите сензитивни (най-благоприятни за напредък) периоди в ранна детска и предучилищна възраст, които не бива да се изпускат. Последствията са трайни, засягат цялостното интелектуално развитие и водят до сериозни затруднения в училищна възраст.
Когато детето Ви говори неравномерно – повтаря срички или отделни звукове в думата, затруднява се да започне своето изказване, говори прекалено бързо или прекалено бавно, избягва речева комуникация поради тези причини или пък говори твърде много, накъсано, неравномерно и неразбираемо.
Когато детето Ви е родено с вродени аномалии на речевите органи.
Когато е нарушена мелодиката на речта на детето под влияние на хипертрофирали сливици или след тяхното оперативно отстраняване.
Когато детето Ви след три, три и половина години не подрежда правилно думите в изреченията, размества сричките на думите, не усвоява повече думи, а употребява една и съща дума с повече значения, говори „забавно”- по бебешки или не успява да обясни това, което иска да каже, а предпочита да посочи с жест.
Когато се съмнявате, че детето не разбира голяма част от думите и изразите, не осъзнава връзките между нещата от бита и природата, не умее да изпълни Вашата поръчка, не се вслушва и не посочва картинките в книжките, независимо че е възможно да повтаря правилно и дори да заучава твърде добре цели фрази и изрази без да ги употребява в подходящото време, място и контекст.
Когато в семейството се говори на два езика.
Когато детето има затруднения при усвояването на грамотността и математическите операции.
Когато педагозите Ви алармират за проблемно поведение в клас, което е свързано и с успеваемостта му по различните предмети.
Когато детето е „неуправляемо”, има епизоди на гневни или тревожни изблици, не успява да се задържи на едно място, не се заиграва с определена играчка за повече от няколко секунди, или „зацикля” в една определена стереотипна игра, не се интересува от книжки с картинки и приказки, не задава въпроси и не търси отговори.

ПРИ ВЪЗРАСТНИ–ВЪЗМОЖНО ЛИ Е?
Да, възрастните също могат да коригират комуникативните си нарушения. НЯМА възрастово ограничение за логопедичната терапия.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest