Групови занимания

Полудневна  група „Нелино” (за деца от 3-5  годишна възраст)
В нея учим, творим и играем. Групата е малка, с капацитет до 6 деца. В нея водеща е работата в екип и създаването на нови приятелства, развиваме фината моторика, комуникативните умения, когнитивните процеси (памет, мислене, възприятия, емоции), социалните и личностни умения. Заниманията допринасят за социалната адаптация, личностното израстване и общото развитие на децата.
(планиран старт на нова група 18.09.23 в ЛЦ“ Нелино 2″)

Занималня „Нелино“
В нея учим и подготвяме уроците си след училище. А в свободното време създаваме нови приятелства и надграждаме наученото.
(планиран старт 18.09.23 в ЛЦ“Нелино 1″ и ЛЦ“Нелино 2″)

Лятна занималня“Нелино“
Провежда се през лятната ваканция от месец юни до месец август.

 

Свържете се с нас