Групови занимания

Полудневна  група „Нелино” (за деца от 3-5  годишна възраст)
В нея учим, творим и играем. Групата е малка, с капацитет до 6 деца. В нея водеща е работата в екип и създаването на нови приятелства, развиваме фината моторика, комуникативните умения, когнитивните процеси (памет, мислене, възприятия, емоции), социалните и личностни умения. Заниманията допринасят за социалната адаптация, личностното израстване и общото развитие на децата.

Лятна занималня“Нелино“
Провежда се през лятната ваканция от месец юни до месец септември.

Свържете се с нас